امام
06 تير 1398 |
امور حقوقی
اورژانس 115 رابطه تنگاتنگی با آحاد جامعه خاصه مصائب و بیماریهای آنان دارد. لذا به نوعی شریک رنج و درد مردم محسوب می شود. اکثر کسانی که از خدمات پرسنل زحمت کش 115 بهره مند می شوند مراتب امتنان ، تشکر، رضایتمندی ودعای خیر خود را نسبت به این نیروهای متعهد ابراز می نمایند. اما در برخی از موارد با توجه به شرایط خاص این شغل ، حین ارائه خدمات فوریتهای پزشکی مشکلات و اتفاقاتی بین مصدومین ویا همراهان با پرسنل حادث میگردد. بنا براین ضروریست همکاران محترم و مردم نسبت به حقوق خود آگاه باشند بدیهی است هرچه این آگاهی بیشتر باشد به تبع آن، از این مشکلات کاسته خواهد شد.در این صورت هم خدمات رسانی همکاران راحتتر و هم خدماتی که مردم می توانند از اورژانس دریافت کنند با کیفیت بالاتر و با کمترین دغدغه انجام خواهد پذیرفت. همانطور که میدانیم زمان وقوع حوادث ،تصادفات یا بیماران اورژانسی خود بیمار و حتی اطرافیان فشار عصبی و استرس زیادی را تحمل می کنند و امکان درگیری با پرسنل خدوم اورژانس که جهت التیام ، مداوا ، کمک و انتقال بیماران به مراکز درمانی اعزام شده اند ، بصورت فزاینده ای بالا می رود . لذا یکی از مشکلاتی که همکاران با آن مواجه هستند درگیری هایی است که بابیمار یا همراهان بیمار اتفاق می افتد که این درگیری ها اعم از لفظی و فیزیکی است. درگیری های لفظی : درگیری های لفظی عموما با توهین وافترا نسبت به یکدیگر همراه است. دراین صورت و در صورت اثبات. مرتکب مطابق مواد 608،609 و697قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات حبس و شلاق به جزای نقدی نیزمحکوم می گردد. درگیری های فیزیکی: معمولا این درگیری متعاقبا بعداز درگیری لفظی انجام می گیرد. در صورت چنین اتفاقی علاوه بر موارد فوق الذکر شامل دیه حاصل از ضرب و جرح وارده نیز می گردد. که مقادیر آن در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی از ماده 448تا722 آمده است. لذا با توجه به صرف زمان در جلسات دادرسی و مشکلات روحی و روانی ناشی از آن ، همکاران عزیز می توانند با کنترل صحنه و یا کمک گرفتن از مامورین 110 درصورت احتمال درگیری ، در جهت جلوگیری از این موارد اهتمام ورزند تا ااز هرگونه اتفاقی از این دست پیشگیری گردد.
copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved