امام
06 تير 1398 |
درباره انجمن امور عضویت

 :آیین نامه صدور کارت عضویت انجمن فوریتهای پزشکی ایران پیرو جلسه مورخه 22/6/93 هئیت مدیره انجمن و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط صدور کارت عضویت مراتب بشرح ذیل اعلام میگردد.

- داشتن شرایط عمومی من جمله اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم مشارکت با گروههای معاند و محارب نظام

. - فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی رشته های پرستاری ، اطاق عمل ، بیهوشی ، فوریتهای پزشکی و پرسنل دیپلم و امدادگر بشرط اشتغال به کار در مراکز فوریتهای پزشکی و با ارائه حکم کارگزینی میتوانند به عضویت انجمن در آیند

. - اعضاء هیئت مدیره گذشته بدون پرداخت حق عضویت کماکان عضو باقی میمانند

. - عضویت افتخاری :شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنها حائز اهمیت خاصی باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند

. - افرادی که صرفا در اداره های اورژانس اشتغال دارند (مانند امور اداری،خدمات ،حسابداری و .......)و مهارتی در زمینه امدادگری یا فوریتهای پزشکی ندارند کارت عضویت صادر نمیشود.

- پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 000/ 300 ریال به حساب 79877084 بانک رفاه کارگران شعبه جمهوری  به نام انجمن فوریتهای پزشکی ایران .

-کارت عضویت بایستی سالانه تمدید شود در غیر این صورت عضویت آن فرد باطل می گردد.

برای دریافت فرم عضویت ، اینجا را کلیک کنید .

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved