امام
06 تير 1398 |
روابط عمومی یادواره شهداء و جان باختگان اورژانس

شهیدمهدی زاده

زمان شهادت :صبح روز چهار شنبه 24 آبان ما

مکان شهادت : امداد هوایی مشهد

شهید

مدافع حریم انقلاب اسلامی

حاج حمیدرضا اسداللهی

تاریخ شهادت :94/9/30

 

محل شهادت:سوریه

 

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved