امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران کارانه پرسنل فوریت های پزشکی
+ Zoom

  کارانه پرسنل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی


ابلاغ پرداخت عملکردی به کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی........امتياز ۸۵ درصد (۴ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved