امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران تاکید مجدد وزیر بهداشت در
+ Zoom

  تاکید مجدد وزیر بهداشت در خصوص پرداخت کارانه پرسنل اورژانس


پیرو ابلاغیه مورخ 93/7/8 معاونت محترم درمان در رابطه با پرداخت عملکردی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی توسط دانشگاههای علوم پزشکی ، دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت نیز مجددا این موضوع را ابلاغ فرمودند.


 پیرو ابلاغیه مورخ 93/7/8 معاونت محترم درمان در رابطه با پرداخت عملکردی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی توسط دانشگاههای علوم پزشکی ، دکتر هاشمی وزیر محترم  بهداشت نیز مجددا این موضوع راطی نامه مورخه 93/9/16 ابلاغ فرمودند

.


امتياز ۷۴ درصد (۳ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved