امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران لزوم سازمانی شدن مرکز مدیریت
+ Zoom

  لزوم سازمانی شدن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی


دکتر حمیدرضاخانکه طی ارائه مطلبی در ماهنامه اخبار پزشکی آذرماه ،لزوم سازمانی شدن مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی را تشریح نمودند.امتياز ۱۰۰ درصد (۶ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved