امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران برگزاری کلاس آموزشی فوریتهای پزشکی
+ Zoom

  برگزاری کلاس آموزشی فوریتهای پزشکی ( ویژه مراکز آمبولانس خصوصی)


با توجه به الزام آموزش بدو ورود تکنسین های مراکز آمبولانس خصوصی و همچنین واگذاری برگزاری دوره های اورژانس به انجمن فوریتهای پزشکی ایران از طرف وزرات بهداشت دوره مذکور .....


 

با توجه به الزام آموزش بدو ورود تکنسین های مراکز آمبولانس خصوصی و همچنین واگذاری برگزاری دوره های اورژانس به انجمن فوریتهای پزشکی ایران از طرف وزرات بهداشت دوره مذکور طی هفته گذشته با حضور اساتید و کارشناسان برگزار گردید و فراگیران در صوریت قبولی در آزمون گواهینامه دریافت میکنند.

 

.

.

.


 


امتياز ۷۰ درصد (۱۲ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved