امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران انجمن فوریتهای پزشکی ایران به
+ Zoom

  انجمن فوریتهای پزشکی ایران به شرکت مترو اعتراض کرد.


با توجه به پخش برنامه تلویزیونی خندوانه طی مورخه 17/5/94 که کارکنان مترو حضور داشتند مشاهده گردید پرسنل اورژانس مترو یونیفرم مصوب اورژانس را بر تن داشتند که این امر باعث اعتراض انجمن به شرکت مترو گردید.


با توجه به پخش برنامه تلویزیونی خندوانه طی مورخه 17/5/94 که کارکنان مترو حضور داشتند مشاهده گردید پرسنل اورژانس مترو یونیفرم مصوب اورژانس را بر تن داشتند که این امر باعث اعتراض انجمن به شرکت مترو گردید و نامه ای با همین مضمون خطاب به مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو ارسال گردید.

 

جناب آقای دکتر نایبی
مدیرعامل  محترم شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
سلام علیکم
 
احتراما" ، همانگونه که مستحضرید طی مورخه 17/5/94 برنامه تلویزیونی خندوانه باحضور کارکنان محترم شرکت مترو نمایش داده شد و لذا شاهد آن بودیم که پرسنل اورژانس مترو لباس فرم سفید رنگ و کاملا" مشابه لباس فرم مصوب اورژانسهای 115 وزارت بهداشت را به تن داشتند .
انجمن فوریتهای پزشکی ایران ضمن اعتراض به این موضوع و از آنجایکه لباس فرم مذکور با مجوز وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی صرفا" جهت پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی 115 صادر گشته و سایر مراکز من جمله مراکز آمبولانس خصوصی در صورت داشتن مجوز قانونی لباس فرم آبی رنگ و یا طرحهای دیگر تخصیص داده شده لذا خواهشمند است دراین رابطه ودر صورت داشتن مجوز قانونی و یا علت این امر را به این انجمن صنفی تخصصی ارجاع فرمایید تا اقدام لازم جهت شفاف سازی صورت پذیرد. 
 
محمد قادری فر
رئیس هیئت مدیره
انجمن فوریتهای پزشکی ایران
 


امتياز ۱۰۰ درصد (۳ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved