امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران نتیجه نظر سنجی در سالروز
+ Zoom

  نتیجه نظر سنجی در سالروز 40 سالگی اورژانس اعلام شد.


انجمن فوریتهای پزشکی ایران در راستای پیشبرد اهداف صنفی - تخصصی خود پرسشنامه ای جهت نظر سنجی تهیه و در جشن چهلمین سالگرد تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی با توزیع بین مدعوین در این جشن اقدام به جمع آوری نظرات نمود .


 انجمن فوریتهای پزشکی ایران در راستای پیشبرد اهداف صنفی - تخصصی خود پرسشنامه ای جهت نظر سنجی تهیه و در جشن چهلمین سالگرد تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی  با توزیع بین مدعوین در این جشن اقدام به جمع آوری نظرات نمود  لازم بذکر است شرکت کنندگان در این نظر سنجی از نمایندگان و نخبگان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی سراسر کشوربودند.
سوالات و نتیجه به درصد به شرح ذیل می باشد

ردیف

عنوان نظر سنجی

موافق

مخالف

1

میزان  موافقان سازمان شدن اورژانس

99

1

2

آیا ادغام اورژانس  های پیش بیمارستانی با سایر دستگاهها را مثبت ارزیابی میکنید؟

21

79

3

آیا از مزایای قانون ارتقاء بهره وری بهره مند گشته اید؟

8

92

 

 

عالی

متوسط

ضعیف

4

آیا با گذشت 40 سال از فعالیت این حرفه مقدس ،وضعیت کنونی اورژانس 115 را در ساختار نظام سلامت کشور مناسب میدانید ؟

8

54

38

5

آیا از شیوه محاسبه و نحوه پرداخت کارانه پرسنل اورژانس رضایت دارید؟

31

20

49

6

آیا از میزان پرداختی کارانه پرسنل اورژانس رضایت دارید؟

31

15

54

7

عملکرد دوسال اخیر انجمن را چگونه ارزیابی میکنید

14

60

26

.

 


امتياز ۶۰ درصد (۱ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved