امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران کلاس آموزش جرأت مندی در
+ Zoom

  کلاس آموزش جرأت مندی در مهارتهای ارتباطی برگزار شد.


به همت واحد آموزش انجمن فوریتهای پزشکی ایران کلاس آموزشی با عنوان جرأت مندی در مهارتهای ارتباطی با حضور اعضا انجمن فوریتهای پزشکی،پزشکان و تکنسینهای فوریتهای پزشکی در مورخ 94/8/13 بصورت رایگان برگزار گردید.


 به همت واحد آموزش انجمن فوریتهای پزشکی ایران کلاس آموزشی با عنوان جرأت مندی در مهارتهای ارتباطی با حضور اعضا انجمن فوریتهای پزشکی،پزشکان و تکنسینهای فوریتهای پزشکی در ومورخ 94/8/13 بصورت رایگان برگزار گردید

.کلاس مذکور توسط خانم دکتر کریمی تدریس شد و جهت افراد حاضر در کلاس گواهینمامه نیز صادر میگردد

 


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved