امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران آرمان دیرینه تشکیل سازمان ملی
+ Zoom

  آرمان دیرینه تشکیل سازمان ملی اورژانس


پیرو اقدامات و پیگیری های مستمر هیات مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران در راستای محقق شدن آرمان دیرینه جامعه فوریت های پزشکی کشور در خصوص تشکیل سازمان ملی اورژانس و تغییر چارت کنونی سیستم فوریت های پزشکی کشور، روز چهارشنبه 94/10/23 اعضاء هیات مدیره مجددا\" با جناب آقای دکتر کولیوند مشاور وزیر بهداشت تشکیل جلسه دادند.


 بسمه تعالی

پیرو اقدامات و پیگیری های مستمر هیات مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران در راستای محقق شدن آرمان دیرینه جامعه فوریت های پزشکی کشور در خصوص تشکیل سازمان ملی اورژانس و تغییر چارت کنونی سیستم فوریت های پزشکی کشور، روز چهارشنبه 94/10/23 اعضاء هیات مدیره مجددا" با جناب آقای دکتر کولیوند مشاور وزیر بهداشت تشکیل جلسه دادند.
خوشبختانه اکنون که تشکیل سازمان ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی به تصویب هیات دولت رسیده است، این جلسه اولین دیدار اعضاء بعد از تصویب این اتفاق فرخنده محسوب میشود که در آن رایزنی های بسیار خوب و مفیدی انجام گردید و در خصوص مدل های ممکن سازمان جدید تبادل نظر شد. 
خوشبختانه شخص مقام عالی وزارت و تیم مشاورینشان افق دید بسیار مطلوب و مناسبی در این خصوص دارند و در تلاشند که این طرح بزرگ به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.
در این جلسه توسط جناب آقای دکتر کولیوند تکالیفی جهت هیات مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران تعیین شد و تاکید شد که همکاری انجمن فوریتها تا حصول نتیجه مطلوب با تیم اجرایی پروژه ادامه خواهد داشت. 
در پایان اعضاء هیات مدیره با اهداء لوح تقدیر ، از زحمات جناب آقای دکتر کولیوند تشکر و قدردانی نمودند


امتياز ۱۰۰ درصد (۱ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved