امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران دعوت به شرکت در انتخابات
+ Zoom

  دعوت به شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری


آقای محمد قادری فر رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران از ملت همیشه در صحنه و پرسنل فوریتهای پزشکی کل کشور جهت شرکت در انتخابات هفتم اسفند 94 دعوت بعمل آوردند


ایشان با مهم شمردن انتخابات این دوره مجلس و خبرگان رهبری ابراز امیدواری کردند  اعضا انجمن فوریتهای ایران  و پرسنل فوریتهای پزشکی  با شرکت خود در کنار ملت حماسه ای دیگر بیافرینند

 ا

 


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved