امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران آزمون رتبه بندی
+ Zoom

  آزمون رتبه بندی


نامه انجمن فوریتهای پزشکی ایران به مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور جناب دکتر صابری نیا در خصوص نگرانی پرسنل فوریتها از عدم شفاف سازی طرح آزمون رتبه بندی و اولویت قراردادن مشکلات معیشتی پرسنلامتياز ۱۰۰ درصد (۴ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved