امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار انجمن فوریت های پزشکی ایران اولین مجمع عمومی انجمن فوریتهای
+ Zoom

  اولین مجمع عمومی انجمن فوریتهای پزشکی ایران در سال 96


اولین مجمع عمومی سالیانه انجمن فوریتهای پزشکی ایران با ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره انجمن و انتخاب هیئت مدیره جدید روز یکشنبه مورخ 96/2/10 ساعت 10 صبح در مکان سالن کوثر اورژانس تهران برگزرا می گردد


 

 


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved