امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی محکوم نمودن اعمال وحشیانه رژیم
+ Zoom

  محکوم نمودن اعمال وحشیانه رژیم صهیونیستی توسط انجمن فوریتهای پزشکی ایران


انجمن فوریتهای پزشکی ایران همگام با سایر اقشار جامعه پزشکی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و کشتار بی رحمانه مردم غزه و به خصوص زنان وکودکان بی دفاع را محکوم کرد.


 انجمن فوریتهای پزشکی ایران  همگام با سایر اقشار جامعه پزشکی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و کشتار بی رحمانه مردم غزه و به خصوص زنان وکودکان بی دفاع را محکوم کرده و ضمن صدور بیانیه  ، اعضا این انجمن در راهپیمایی روز شنبه  مورخه 18/5/93 در کنار سایر همکاران کادر درمان حضور پیدا کرده و خشم ونفرت  خود را نسبت به تجاوزات اخیر اعلام نمودند


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved