امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی اولین نشریه یک یک پنج
+ Zoom

  اولین نشریه یک یک پنج


اولین شماره نشریه یک یک پنج مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور منتشر شد


 اولین شماره نشریه یک یک پنج ،نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور به همت مراکز اورژانس های سراسر کشور منتشر شد.

این نشریه که در مراحل ابتدایی انتشار خود می باشد از همه عزیزانی که قادر به همکاری  هستند دعوت کرده است.

http://ems.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=389&pageid=49124&newsview=121896


امتياز ۷۵ درصد (۴ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved