امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی اعلام اسامي چند برابر ظرفيت

  اعلام اسامي چند برابر ظرفيت نخستين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور


اطلاعيه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت نخستين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1394 به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش)


 - داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف چند برابر ظرفيت رشته‌هاي شغلي دستگاه مرکز اورژانس تهران اعلام گرديده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاريخ‌هاي تعين شده جهت ارائه مدارک به سالن کوثر مرکز اورژانس تهران به نشانی تهران خیابان جمهوری بین فلسطین و ابوریحان طبقه ششم مراجعه نمائید (شایان ذکر است تحویل مدارک خارج از زمان اعلام شده امکان پذیر نمی‌باشد) ضمناً اطلاعات فوق درسایت مرکز اورژانس تهران به نشانی http://www.tehran115.ir موجود میباشد.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل و کپی شناسنامه داوطلب و افراد تحت تکفل.
2- اصل و کپی کارت ملی داوطلب و افراد تحت تکفل.
3- اصل و کپی کارت پایان خدمت.
4- اصل و کپی مدرک تحصیلی.
5- اصل و کپی پایان طرح.
6- اصل و کپی گواهینامه رانندگی B2.
7- 6 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.
8- اصل مدارک دال بر بومی بودن شامل:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر داوطلب با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)
تاریخ ارائه مدارک براساس ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی:
1- شروع نام خانوادگی (الف) شنبه 94/5/24 ساعت 30/8 الی 14
2- شروع نام خانوادگی (ب، پ، ت، ث، ج) یکشنبه 94/5/25 ساعت 30/8 الی 14
3- شروع نام خانوادگی (چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ) دوشنبه 94/5/26 ساعت 30/8 الی 14
4- شروع نام خانوادگی (س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل) سه شنبه 94/5/27 ساعت 30/8 الی 14
5- شروع نام خانوادگی (م، ن، و، ه‍‍، ی) چهارشنبه 94/5/28 ساعت 30/8 الی 14


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved