امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی بازدید از آزاده جنگ تحمیلی
+ Zoom

  بازدید از آزاده جنگ تحمیلی


در سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی رییس مرکز مدیریت حوادث استان یزد با جمعی از پرسنل ستادی این مرکز منزل اقای منصور رفیعی تنها ازاده این مرکز بازدید داشتند


 در سالروز ورود آزادگان  به میهن اسلامی  رییس مرکز مدیریت حوادث استان یزد با جمعی از پرسنل ستادی این مرکز منزل اقای منصور رفیعی تنها ازاده این مرکز جهت گرامی داشتن این روز به منزل ایشان حضور بهم رساندند و در این بازدید اقای رفیعی از خاطرات ان دوره اسارت بیاناتی داشتند


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved