امام
31 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی عرض تسلیت
+ Zoom

  عرض تسلیت


هیئت مدیره انجمن فوریتهای پزشکی ایران به نمایندگی از جامعه اورژانس پیش بیمارستانی درگذشت همکار محترم آقای حسین میری را در حین انجام وظیفه تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند متعال خواستار است.


 هیئت مدیره انجمن فوریتهای پزشکی ایران به نمایندگی از جامعه اورژانس پیش بیمارستانی درگذشت همکار محترم  آقای حسین میری  را در حین انجام وظیفه تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند متعال خواستار است

.


امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved