امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی رئیس اورژانس کشور گفت:
+ Zoom

  رئیس اورژانس کشور گفت:


قول مساعد سازمان مديريت براي استخدام 4 هزار نفر در اورژانس کشور يرنا/ رئيس اورژانس کشور گفت: بر اساس مکاتباتي که بين وزارت بهداشت و سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شده، قرار است، مجوز استخدام 4 تا 5 هزار نفر در اورژانس کشور تا پايان امسال صادر شود. امين صابري نيا ، افزود: با توجه به کمبود شديد نيرو در اورژانس کشور، چندي پيش نامه اي با امضاي قائم مقام وزير بهداشت به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد و قرار شد بخشي از مجوزهاي استخدامي دولت براي جذب 4 تا 5 هزار نفر نيروي جديد در سازمان اورژانس کشور در نظر گرفته شود.تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.07.28


 قول مساعد سازمان مديريت براي استخدام 4 هزار نفر در اورژانس کشور

ايرنا/ رئيس اورژانس کشور گفت: بر اساس مکاتباتي که بين وزارت بهداشت و سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شده، قرار است، مجوز استخدام 4 تا 5 هزار نفر در اورژانس کشور تا پايان امسال صادر شود.

امين صابري نيا ، افزود: با توجه به کمبود شديد نيرو در اورژانس کشور، چندي پيش نامه اي با امضاي قائم مقام وزير بهداشت به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد و قرار شد بخشي از مجوزهاي استخدامي دولت براي جذب 4 تا 5 هزار نفر نيروي جديد در سازمان اورژانس کشور در نظر گرفته شود.

وي ادامه داد: البته هنوز اقدام عملي براي صدور مجوز استخدام انجام نشده است ولي اميدواريم با مساعدت سازمان مديريت و برنامه ريزي هر چه سريعتر اين اتفاق بيفتد چون کمبود شديد نيرو در اورژانس کشور فشار کاري سنگيني را به اين نيروها تحميل کرده است.

رئيس اورژانس کشور اضافه کرد: با توجه به فعاليت بيش از 2 هزار و 100 پايگاه اورژانس زميني در کشور براي حفظ خدمات همين تعداد پايگاه حداقل 7 هزار و 500 نيرو کمبود داريم و اگر بخواهيم به استانداردي که در برنامه توسعه پنجم براي اورژانس کشور تعيين شده برسيم با کمبود 15 هزار نيرو مواجه هستيم.

صابري نيا اضافه کرد: اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي مجوز استخدام 4 تا 5 هزار نيرو را براي اورژانس صادر کند، به احتمال زياد آزمون استخدامي جذب اين نيروها تا پايان امسال برگزار مي شود.


امتياز ۱۰۰ درصد (۲ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved