امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی اورژانس ۱۱۵ نیازمند بازتوانی و
+ Zoom

  اورژانس ۱۱۵ نیازمند بازتوانی و ارتقا جایگاه هست.


قادری فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، عنوان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری، پرسنل فوریت های پزشکی ۱۱۵ تحت پوشش سازمان نظام پرستاری کشور قرار دارد و از تمامی مزایای پرستاری نیز بهره مند می شود.


 

رئیس انجمن فوریت های پزشکی کشور گفت: اورژانس ۱۱۵ بعد از گذشت ۴۰ سال از خدمت در حال حاضر نیازمند بازتوانی و ارتقاء نیروی انسانی است.قادری فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، عنوان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری، پرسنل فوریت های پزشکی ۱۱۵ تحت پوشش سازمان نظام پرستاری کشور قرار دارد و از تمامی مزایای پرستاری نیز بهره مند می شود.

 

وی اظهار داشت: کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی کاری سخت و تخصصی را متقبل هستند و اورژانس بعد از گذشت ۴۰ سال از فعالیت خود نیازمند بازتوانی و ارتقاء چه از لحاظ منابع انسانی، چه از نظر تقویت ساختار اداری در حوزه وزارت بهداشت و چه از نظر منابع لجستیکی قطعأ نیازمند بررسی و برنامه ریزی هستند.

 

رئیس انجمن فوریت های پزشکی ادامه داد: اورژانس پیش بیمارستانی طی تعاملی که از قبل با سازمان نظام پرستاری کشور داشته است این انتظار را دارد که مدیران جدید توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند و بیشتر از قبل پیگیر مسائل معیشتی پرسنل اورژانس باشند تا ماحصل این خدمات و زحمات، ارائه خدمات مقبول به مردم باشد.

 

وی یادآور شد: ایران جزء کشورهای حادثه خیز است پس باید همیشه آمادگی مقابله با بحران ها را داشته باشیم که با محقق شدن زمینه های لازم می توان آمادگی داشته باشیم.

 

قادری فر گفت: به رغم سخت و زیان آور بودن این شغل که ترکیبی از وظیفه ها از جمله (رانندگی تا خدمات درمانی به بیمار) است، از تمامی مراحل نبود امنیت در صحنه ماموریت و موارد دیگر کار در شرایط سخت است که امیدواریم بازنگری در این مورد صورت گیرد.

 

رئیس انجمن فوریت های پزشکی ادامه داد: با توجه به برنامه چهارم و پنجم توسعه اورژانس جهت توسعه پایگاه های خود به شدت نیازمند تزریق کادر حرفه ای هستند که طبق گفته مسئولین وزارت بهداشت ۷ هزار نفر نیرو در سال آینده قرار است جذب شود.

 

وی در پایان گفت: بحث پرسنل شرکتی هم گون اعمال نمی شود که این باعث نارضایتی پرسنل از پرداخت ها می شود و بحث دوم کارانه ای است که نزدیک به ۱۸ سال است که پرداخت می شود اما به کادر اورژانس طبق دستور وزیر بهداشت یک سال است که پرداخت می شود که آن هم در پرداخت ها ضعف وجود دارد و بحث آخر در مورد پرداختی ها به کادر اورژانس مربوط به قانون ارتقای بهره وری است که به رغم اینکه در بخشنامه مربوط قید شده به پرسنل اورژانس نیز پرداخت شود متاسفانه دانشگاه ها همکاری های لازم را انجام نمی دهند و پرداختی صورت نمی گیرد.


امتياز ۱۰۰ درصد (۳ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved