امام
06 تير 1398 |
اخبار اخبار عمومی پنجاه دستگاه آمبولانس بنز جدید
+ Zoom

  پنجاه دستگاه آمبولانس بنز جدید تحویل ناوگان اورژانس آذرباییجان شرقی شد


در مراسمی با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان 50 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس آذزباییجان شرقی افزوده شد این روند تا دو هزار دستگاه ادامه خواهد داشت///15 بهمن سال 94


 


در مراسمی با حضور وزیر بهداشت .............50  دستگاه آمبولانس بنز جدید به ناوگان اورژانس آذربایجان شرقی افزوده شد.


روند تحویل تا دو هزار دستگاه ادامه خواهد داشت.

 


امتياز ۲۰ درصد (۱ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved